Castellano Galego
Direccion
  Usuario  
  Contraseña  
 
 
Consello Galego Procuradores
El consejo El Procurador de los tribunales Guía judicial Guía judicial Enlaces de interés Servicios a los colegios

Bienvenida · El Consejo · Colegios Integrantes · Órganos de Gobierno · Estatuto


Bienvenida

El O CONSELLO GALEGO DOS PROCURADORES quere aproveitar o soporte vanguardista que ofrece internet, a aposta máis decidida pola tecnoloxía, parar mostrarlles o noso CONSELLO. Con iso, quere poñer a disposición de tódolos usuarios, Procuradores galegos e cidadáns, información relacionada con este CONSELLO, destacando, entre outras, a referente ás súas actividades, ámbito territorial, historia, directorios de tribunais, partidos xudiciais e Procuradores , funcions da nosa profesión ,requisitos requeridos para o seu acceso, servicio de turno de oficio, asistencia xurídica gratuita... Igualmente se ofrecen ferramentas de traballo e diferentes servicios e información a disposición dos colexiados , un sistema de enlaces para acceder a toda aquela información relacionada co noso ordenamento xurídico e ámbito profesional , esperando recibir a través do noso correo electrónico as propostas ou suxerencias que se consideran necesarias.

Constitúe esta páxina un medio eficaz e áxil de poñer ó alcance de todos, sean ou non xuristas, unha información que poida ser de utilidade, nunha etapa como a actual na que prevalece a comunicación e o seu rápido logro tanto se valora.
Se a información que proporcionamos cumple o seu cometido, darémonos por satisfeitos todos quenes integramos esta xa secular Corporación de haber contribuido a realizar un dos obxectivos da función social que nos incumbe desenrolar.desarrollar.D. Javier Carlos Sánchez García.
Presidente do Consello Galego dos Procuradores    
      
Agenda

Infocolex
BD Jurisprudencia
Herramientas de Cálculo
Inicio Buscar Mapa Web Contacto